16:58 ICT Thứ hai, 14/06/2021

Liên kết

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Báo Giáo dục Thời đại online
Thành Đoàn Hà Nội

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 285

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3809

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1885622

Trang chủ » Văn bản nội bộ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014

Thứ năm - 22/08/2013 16:04
Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014

Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2013 - 2014; Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
***
Số: 07 HD/ĐTN
V/v hướng dẫn tổ chức
Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014
                    
 
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013     
 
Kính gửi: BCH các Liên Chi đoàn
                      CH các Chi đoàn sinh viên
 
Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2013 - 2014; Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2 hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI
1. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của BCH trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới.
2. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2014.

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
1. Công tác chuẩn bị Đại hội
Để chuẩn bị tốt Đại hội, BCH các Chi đoàn thành lập Ban Tổ chức Đại hội (Bí thư đương nhiệm làm Trưởng ban, các phó Bí thư, ủy viên BCH); thành lập và phân công chuẩn bị theo các tiểu ban. Có thể hình thành 04 Tiểu ban, gồm:
+ Tiểu ban Nhân sự
+ Tiểu ban Nội dung
+ Tiểu ban Tuyên truyền
+ Tiểu ban Khánh tiết - Hậu cần
1.1. Tiểu ban Nhân sự
Danh sách Tiểu ban Nhân sự do Bí thư đương nhiệm hoặc nhân sự dự kiến làm Bí thư khóa mới làm Trưởng Tiểu ban.
Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự
1.1.1. Xây dựng các đề án:
- Đề án phân bổ Đại biểu cho Đại hội
- Đề án nhân sự Ban chấp hành khoá mới và dự kiến Danh sách BCH khóa mới có sự thống nhất giữa Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp;
1.1.2. Xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội:
- Thông tri triệu tập đại biểu
- Nội quy, quy chế Đại hội
- Các văn bản về công tác cán bộ
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua
1.1.3. Lập các danh sách dự kiến:
- Đoàn Chủ tịch
- Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Đoàn Thư ký
- Ban kiểm phiếu

1.2. Tiểu ban Nội dung
Danh sách Tiểu ban Nội dung do Bí thư đương nhiệm hoặc nhân sự dự kiến làm Bí thư khóa mới làm Trưởng Tiểu ban.
Nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung
1.2.1. Xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội gồm:
- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới;
- Chương trình Đại hội
- Kịch bản chi tiết Đại hội các phiên;
- Diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc Đại hội,
- Nghị quyết Đại hội…
1.2.2. Xây dựng hệ thống các vấn đề cần thảo luận:
Định hướng các đơn vị thảo luận tập trung vào những nội dung, chuyên đề cần thảo luận…
1.2.3. Tổ chức các diễn đàn, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội
1.2.4. Chuẩn bị công tác tổ chức tham luận tại Đại hội

1.3. Tiểu ban Tuyên truyền
Danh sách Tiểu ban Tuyên truyền do Phó Bí thư đương nhiệm hoặc nhân sự dự kiến làm Phó Bí thư khóa mới làm Trưởng Tiểu ban.
Nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền
1.3.1. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn và hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng trước, trong và sau Đại hội.
1.3.2. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác:
- Trang trí khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, ...
- Công tác truyền thông cho Đại hội,
- Xây dựng các video phóng sự, slide ảnh hoạt động phục vụ Đại hội. 
- Chuẩn bị các ấn phẩm tặng đại biểu (nếu có)
- Chuẩn bị chương trình văn hóa văn nghệ, biểu diễn trong Đại hội.
1.4. Tiểu ban Khánh tiết - Hậu cần
Danh sách Tiểu ban Khánh tiết - Hậu cần do Phó Bí thư đương nhiệm hoặc nhân sự dự kiến làm Phó Bí thư khóa mới làm Trưởng Tiểu ban.
Nhiệm vụ của Tiểu ban Khánh tiết - Hậu cần
1.4.1. Công tác lễ tân:
Chuẩn bị công tác hậu cần (nước, hoa,...)
1.4.2. Công tác đón tiếp:
- Phân công người đón tiếp đại biểu
- Trang trí nơi diễn ra Đại hội
1.4.3. Công tác chuẩn bị tài liệu
Các loại văn bản Đại hội của đại biểu chính thức
1.4.4. Công tác chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phục vụ cho Đại hội
2. Phương pháp tiến hành Đại hội
2.1. Trang trí Đại hội:        
Tùy theo điều kiện thực tế ở các đơn vị mà tiến hành công tác tuyên truyền và trang trí, tạo nên màu sắc không khí trẻ trung hướng tới Đại hội (theo mẫu).

2.2. Trách nhiệm và cách bầu cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội:
2.2.1. Trách nhiệm:
Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội quyết định. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, phê chuẩn các báo cáo của Ban chấp hành, quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ tới và những vấn đề có liên quan. Quyết định việc lưu hành các tài liệu và kết luận các vấn đề của Đại hội.
- Lãnh đạo việc bầu cử của Đại hội, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử.
- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội.
- Điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết Đại hội.
Trách nhiệm của Đoàn thư ký:

- Ghi biên bản Đại hội. Tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết.
- Soạn thảo và đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xét tư cách đại biểu cho cấp dưới bầu lên.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu.
- Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu, về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử của các cấp dưới và những trường hợp xét thấy không đầy đủ tư cách đại biểu để Đại hội quyết định.
Trong quá trình Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm theo dõi hoạt động của đại biểu, nếu có những hiện tượng vi phạm nội quy, quy định, gây khó khăn cho Đại hội thì có thể nhắc nhở phê bình hoặc đề nghị Đại hội bác bỏ tư cách đại biểu của người vi phạm. Người bị bác bỏ tư cách đại biểu thì không được dự Đại hội nữa.
Ban chấp hành cấp triệu tập Đại hội, khi tổng hợp danh sách về đại biểu dự Đại hội cần chuẩn bị trước các nội dung thuộc về trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách đại biểu để đến Đại hội Ban thẩm tra tư cách đại biểu xem xét hoàn chỉnh báo cáo trình Đại hội.

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bầu cử
- Phát phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả.
- Xem xét tập thể báo cáo với Đoàn Chủ tịch hoặc Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Làm biên bản bầu cử
2.2.2. Cách bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu
Bầu Đoàn Chủ tịch:
- Ban chấp hành cấp triệu tập Đại hội dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là những đại biểu chính thức của Đại hội để giới thiệu với đại biểu của Đại hội.
- Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì có thể biểu quyết từng người một để lấy những người được tín nhiệm cao hơn.
- Số lượng Đoàn Chủ tịch: 3 đồng chí (trong đó có ít nhất 1 đồng chí tham gia vào BCH khóa mới, dự kiến làm Bí thư, Phó Bí thư).
Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
Tương tự như bầu Đoàn Chủ tịch (Đối với Đại hội toàn thể, không phải bầu, việc xem xét tư cách đại biểu do Đoàn Chủ tịch quyết định).
Bầu Ban kiểm phiếu:
- Đoàn Chủ tịch giới thiệu dự kiến danh sách ban kiểm phiếu (là những đại biểu chính thức không có tên trong danh sách bầu cử).
- Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì giơ tay biểu quyết một lần toàn bộ danh sách.
- Nếu đại biểu giới thiệu thêm thì biểu quyết từng người một.
Thư ký Đại hội:

Do Đoàn Chủ tịch quyết định số lượng và lựa chọn để báo cáo với Đại hội

2.3. Chương trình Đại hội: diễn ra trong 2 phiên (phiên trù bị và phiên công khai)
Phiên trù bị (Phiên thứ nhất): Thông qua dự kiến các nội dung, chương trình của Đại hội
- Thời gian Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Dự kiến Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn
- Dự kiến nhân sự Ban chấp hành khóa mới
- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhiệm kỳ mới
- Các công việc chuẩn bị, phân công phụ trách lễ tân, tổ chức, khánh tiết, hậu cần,...
- Thống nhất danh sách khách mời của Đại hội,...
Phiên công khai (Phiên thứ hai)
1- Chào cờ: hát Quốc ca, Đoàn ca 
2- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
3- Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu các thư ký của Đại hội.
4- Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc của Đại hội, báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ qua, dự kiến chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm của Ban chấp hành.
5- Đại hội thảo luận các báo cáo của Ban chấp hành.
6- Các đơn vị/ tổ chức tặng hoa chúc mừng (nếu có)
7- Đoàn Chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và tuyên bố Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành của nhiệm kỳ mới. Tiếp đó trình bày Đề án nhân sự BCH khóa mới, nêu rõ yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành mới. Đại hội thảo luận và ứng cử, đề cử người vào Ban chấp hành mới.
8- Đoàn Chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đại biểu, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử và điều khiển Đại hội thông qua danh sách bầu cử.
9- Bầu ban kiểm phiếu.
10- Bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2014.
11- Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội
12- Đại diện cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.
13- Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội.
14- Tổng kết, bế mạc Đại hội.
15. Chào cờ

2.4. Các bước tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đoàn

2.4.1. Đoàn Chủ tịch trình bày với Đại hội đề án xây dựng Ban chấp hành mới (đề án đã được Ban chấp hành, cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên góp ý kiến chỉ đạo thống nhất). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu ủy viên Ban chấp hành.

2.4.2. Đại biểu thảo luận cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành và tiến hành ứng cử, đề cử. Cần dành thời gian thích đáng để thảo luận kỹ và thống nhất cao về cơ cấu Ban chấp hành. Sau đó bám sát cơ cấu Ban chấp hành để tiến hành đề cử, ứng cử. Không nhất thiết đề cử đủ số lượng mà biết ai, hiểu ai, tín nhiệm ai thì đề cử người đó. Khi hết ý kiến ứng cử, đề cử trong đoàn (hoặc trong tổ), tổng hợp danh sách và nếu được thì thống nhất chung một danh sách ứng cử, đề cử để báo cáo đoàn chủ tịch.
2.4.3. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Sau khi tập hợp danh sách, nếu thấy số lượng ứng cử, đề cử quá nhiều so với số lượng Ban chấp hành mới, có thể gây khó khăn cho việc bỏ phiếu thì Đoàn Chủ tịch cần họp lại với các trưởng đoàn, tổ trưởng để thảo luận thống nhất cách chỉ đạo và hướng giải quyết. Nếu cần, Đoàn Chủ tịch có thể quyết định để các tổ hoặc một số tổ có liên quan thảo luận tiếp theo hướng chỉ đạo chung. Sau khi các đoàn, các tổ phản ánh kết quả việc thảo luận lần thứ hai với Đoàn Chủ tịch về những trường hợp xin rút hoặc để lại trong danh sách bầu, Đoàn Chủ tịch tập hợp lại danh sách những người ứng cử và được đề cử.
2.4.4. Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng cử, đề cử do các đoàn, các tổ phản ánh với Đại hội.
- Công bố những trường hợp xin rút tên của người ứng cử, được đề cử và những ý kiến xin rút của tập thể hoặc cá nhân được đề cử.
- Công bố những trường hợp được Đoàn Chủ tịch đồng ý hay không đồng ý cho rút tên.
- Công bố danh sách ứng cử, đề cử chính thức để Đại hội biểu quyết thông qua, sau đó tiến hành in phiếu bầu hoặc niêm yết danh sách bầu cử.

2.4.5. Đại hội bầu ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu báo cáo nguyên tắc, thủ tục bầu cử, hướng dẫn cách bỏ phiếu và thứ tự bỏ phiếu, kiểm tra số lượng phiếu và phát phiếu cho các Trưởng đoàn hoặc Tổ trưởng (có sổ ghi chép số lượng phiếu và ghi nhận, nếu có điều kiện nên in trích ngang ngắn gọn danh sách bầu cử, thứ tự phiếu bầu để đại biểu tiện tham khảo, theo dõi).

2.4.6. Tiến hành bầu cử: Khi Đại hội yêu cầu và xét thấy cần thiết, không làm mất dân chủ trong bầu cử thì Đoàn Chủ tịch có thể công bố danh sách dự kiến Ban chấp hành mới do Ban chấp hành cũ giới thiệu.

- Danh sách bầu cử phải được công bố rõ ràng, có thể cung cấp danh sách trích ngang để đại biểu tham khảo.
- Trong quá trình bầu cử, ban kiểm phiếu cần thường xuyên nhắc nhở những điều kiện cần thiết để đại biểu không nhầm lẫn và sẵn sàng đổi phiếu cho những đại biểu có nhu cầu thay phiếu trước khi bỏ phiếu.
- Khi đại biểu đã ghi phiếu bầu xong, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn đại biểu lần lượt bỏ phiếu.
2.4.7. Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử (đọc biên bản)

III. CÁC VĂN BẢN

1- Giấy mời
2- Giấy triệu tập đại biểu
3- Báo cáo chính trị (Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012-2013, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2013-2014)
4- Chương trình, kịch bản Đại hội
5- Biên bản kiểm phiếu các loại (mẫu)
6- Dự thảo Nghị quyết Đại hội (mẫu)
7- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ bầu cử (mẫu)
8- Phiếu bầu BCH Chi đoàn và Ban cán sự lớp (mẫu)
9- Đề án nhân sự, có danh sách dự kiến BCH khóa mới trích ngang (có xác nhận của cấp ủy cùng cấp sau khi đã thống nhất với Đoàn cấp trên về nhân sự chủ chốt).
10- Maket trang trí Đại hội (theo mẫu)

IV. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT SAU ĐẠI HỘI

1. Bí thư khóa cũ triệu tập phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa mới và chủ trì để bầu chủ tọa Hội nghị (Có sự tham gia của đại diện Liên chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập…). Sau đó chủ tọa Hội nghị điều khiển Hội nghị Ban chấp hành khóa mới bầu các chức danh bí thư, các phó bí thư.

2. Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: Biên bản đại hội chi đoàn, Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp phân công các chức danh trong BCH mới và danh sách trích ngang, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2013 và Phương hướng nhiệm kỳ 2013 - 2014. 

3. Các Bí thư Liên chi đoàn nhận hồ sơ của các chi đoàn và nộp về văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/9/2013. Hồ sơ của mỗi LCĐ đựng trong túi hồ sơ và ghi rõ tên LCĐ phía ngoài.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các Liên chi đoàn, Chi đoàn căn cứ vào Hướng dẫn tổ chức Đại hội của Đoàn trường, Ban Chấp hành các Liên chi đoàn báo cáo với lãnh đạo cấp ủy và chính quyền của đơn vị, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội của đơn vị.
Việc tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc các Liên chi chỉ được tổ chức khi Ban Thường vụ các Liên chi đoàn và cấp ủy cùng cấp thống nhất duyệt toàn bộ nội dung Đại hội và nhân sự BCH Đoàn khóa mới.
 
 Nơi nhận:
-          Như Kg (để thực hiện);
-          Đảng ủy, BGH (để b/c);
-          Lưu VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
 
Cao Bá Cường
 
PHÂN CÔNG THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
 
 
1. Thứ Bảy ngày 07/9/2013

* Buổi sáng: 8h00
Khoa Toán                             - Giảng đường A
Khoa Lịch sử                         - Phòng C2.1 - C2.2 + Tầng 3 Giảng đường C     
Khoa GD Chính trị                    - Tầng 4 Giảng đường C
 
* Buổi chiều: 14h00
Khoa CNTT                           - Tầng 2 Giảng đường C + C3.1
Khoa Hóa học                       - Tầng 1+2 Giảng đường A
K38 GDQP-AN                     - C4.5 (C3.2)
Khoa GDTC                          - Tầng 3 Giảng đường A

2. Chủ Nhật, Ngày 08/9/2013

* Buổi sáng 8h00
Khoa Ngoại ngữ             - Giảng đường D + Tầng 1 Giảng đường A
Khoa Sinh - KTNN        - Tầng 2+3 Giảng đường A
Khoa GDTH                  - Giảng đường C

* Buổi chiều 14h00
Khoa Ngữ văn                - Giảng đường A
Khoa Vật lí                      - Giảng đường C
 
 
LƯU Ý
 
Các Liên chi đoàn căn cứ vào bảng phân công này, tiến hành họp Liên chi đoàn mở rộng và phân công cụ thể địa điểm tổ chức Đại hội của từng chi đoàn.
Mẫu: Dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:…………………………..
 
 
 
 

   
 
Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2013     
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. - 20.….
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. - 20.….
 
 
Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. - 20.….
 
I. Đặc điểm tình tình chi đoàn
            1. Thuận lợi
            2. Khó khăn
 
II. Tổng kết tình hình hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 20…. - 20….
            1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên 
            2. Phong trào học tập và rèn luyện
            3. Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng
            4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT
            5. Hoạt động tình nguyện
            (đánh giá chung từng mặt, kết quả đạt được so với mục tiêu) 
            * Bài học kinh nghiệm
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. - 20.….
 
I. Đặc điểm tình tình chi đoàn nhiệm kỳ mới
            1. Thuận lợi
            2. Khó khăn
 
II. Phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 20.…. - 20.…..
            1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên 
            2. Phong trào học tập và rèn luyện
            3. Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng
            4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT
            5. Hoạt động tình nguyện
            (nội dung, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể)
                                                                                               
                                                                             BCH CHI ĐOÀN ………
                                   

Mẫu: Biên bản Đại hội chi đoàn
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:…………………………..

 
 
 
 

   
 
Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2013     
 
 
 
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 
Nhiệm kỳ: 20.…. - 20.….
 
            Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
            Địa điểm:……………………………………………..
            Thành phần:…………………………………………..
            Chủ tọa:……………………………………………….
            Thư ký:………………………………………………..
           
Tiến trình và nội dung Đại hội
……………………………………………….
 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(ký và ghi rõ họ tên)
 
  TM. ĐOÀN THƯ KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)
 
-----***-----
 

Mẫu: Biên bản bầu cử BCH chi đoàn
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:…………………………..

 
 
 
 

   
 
Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2013     

 

 
BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN 
Nhiệm kỳ: 20.…. - 20.….
 
 
            Hôm nay, vào lúc……h…… ngày…… tháng …… năm……, tại Đại hội chi đoàn……. nhiệm kỳ 20.….. - 20.…. , Ban bầu cử chúng tôi gồm:
            1…………………………………- Trưởng ban bầu cử
            2…………………………………- Thư ký
            3…………………………………- Ủy viên
            (…)
            Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử BCH chi đoàn……….. nhiệm kỳ 20.….. - 20.…., kết quả như sau:
            - Danh sách bầu cử gồm:………. đồng chí
            - Số ủy viên BCH bầu gồm:……. đồng chí
            - Số phiếu phát ra:………………………...
            - Số phiếu thu vào:………………………...
            - Số phiếu hợp lệ:………………………….
            - Số phiếu không hợp lệ:………………......
            Kết quả:
            1. Đồng chí…………………………..:……./…… phiếu - đạt tỷ lệ:……%
            2. Đồng chí…………………………..:……./…… phiếu - đạt tỷ lệ:……%
            Căn cứ kết quả bầu cử, các đồng chí có tên sau đã trúng cử vào BCH chi đoàn……………… nhiệm kỳ 20.….. - 20.…. (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp:
            1. Đồng chí…………………………..:……./…… phiếu - đạt tỷ lệ:……%
            2. Đồng chí…………………………..:……./…… phiếu - đạt tỷ lệ:……%
            Biên bản này được lập xong lúc ……h…… ngày…… tháng …… năm……
 

 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ
 
 
THƯ KÝ
 

 Mẫu: Phiếu bầu BCH chi đoàn
 

       
   
 
 
 
 

                                                                                                       

       
 
KHOA……………..
LỚP……………..
 
 
PHIẾU BẦU BAN CÁN SỰ
 
 
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5……………………………….
 
 
 
KHOA……………..
LỚP……………..
 
 
PHIẾU BẦU BAN CÁN SỰ
 
 
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5……………………………….
 
 

Mẫu: Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn
 

 


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN:…………………………..

 
 
 
 

   
 
Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2013     
 
BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN  
Nhiệm kỳ: 20.…. - 20.….
 
            Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
            Địa điểm:……………………………………………..
            Thành phần:…………………………………………..
            Chủ tọa:……………………………………………….
            Thư ký:………………………………………………..
           
Nội dung phân công:
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CHỦ TỌA   THƯ KÝ  
 
 
 
-----***-----

Mẫu: Đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn
 
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA….
BCH CHI ĐOÀN:…………………………..

 
 
 
 

   
 
Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2013     

 

 
ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y BCH CHI ĐOÀN  
Nhiệm kỳ: 20.…. - 20.….
 
 
Kính gửi: BCH Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2
           
            Căn cứ vào:
            - Kết quả Đại hội chi đoàn K…………………… nhiệm kỳ 20.…. - 20.…. ngày….tháng…năm…..
            - Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn K……………nhiệm kỳ 20.…. - 20.…. ngày….tháng…năm…..
            BCH chi đoàn K…………………… kính đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định chuẩn y BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.…. - 20.…. gồm các đồng chí có sau:
           
TT Họ và tên Chức danh
1   Bí thư
2   Phó Bí thư
3   Ủy viên BCH
 
            Xin trân trọng cám ơn!
                                   
                                                           
    TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA..
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN…
***
Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2014
 
 
 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
 
 
HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬ
Ban Chấp hành chi đoàn …………., nhiệm kỳ 2013 - 2014

Kính thưa Đại hội, để việc bầu cử diễn ra theo đúng Điều lệ Đoàn

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin trình bày nội dung hướng dẫn về nguyên tắc, thể lệ bầu cử như sau:
1. Về quyền bầu cử: Các đồng chí là Đại biểu chính thức đủ tư cách dự Đại hội chi đoàn …………. (nhiệm kỳ 2013-2014) đều được quyền bầu cử.
2. Về phiếu bầu: Phiếu bầu được in sẵn danh sách bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua gồm …. đồng chí, được xếp theo A,B,C,
3. Về cách thức bầu cử: Đại biểu tín nhiệm bầu đồng chí nào thì để nguyên tên của người đó trong danh sách phiếu bầu.
Các đồng chí không nhất trí bầu đồng chí nào thì dùng bút gạch ngang họ tên người đó trong danh sách phiếu bầu (gạch giữa tên, gạch hết hàng ngang). 
4. Phiếu bầu không hợp lệ: Là những phiếu sau đây:
- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu bầu thừa số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành chi đoàn …………., nhiệm kỳ 2013-2014 do Đại hội biểu quyết là …… đồng chí.
- Phiếu trắng: Là phiếu không bầu ai (phiếu xoá toàn bộ danh sách bầu cử).
- Phiếu gạch giữa hai dòng ghi họ tên người trong danh sách bầu cử (không rõ bầu ai, để ai).
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Phiếu có ký hiệu riêng (bút chì, bút đỏ, phiếu có ký tên người bầu…)
Lưu ý: Khi bầu cử, các Đại biểu không được dùng nhiều loại mực trên một phiếu, không dùng bút đỏ, bút chì để gạch phiếu. Trường hợp đồng chí nào làm rách, hỏng phiếu đề nghị gặp Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.
Xin cảm ơn Đại hội!

 
LCĐ KHOA ................
BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN….
***
Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2014
 
 
 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013
 
 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI  HỘI  CHI ĐOÀN …………. NHIỆM KỲ 2013 - 2014
 
Đại hội chi đoàn ………. diễn ra trong ……….. tại ………..., với sự có mặt của ..… đại biểu .
Sau khi nghe báo cáo chính trị của BCH chi đoàn …….nhiệm kỳ 2012 -2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013- 2014; các tham luận ….. và nghe ý kiến chỉ đạo của Chi ủy và Đoàn cấp trên.
Đại hội chi đoàn ……………. nhiệm kỳ 2013- 2014,

QUYẾT NGHỊ

 
1- Nhất trí với bản báo cáo chính trị của BCH chi đoàn ………….….nhiệm kỳ 2012 -2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013- 2014 do đồng chí …………………….... trình trước Đại hội
2- Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:
Đồng chí ……………………………………………….....................................,
đ/c ……………………………………………………………………..……. ….
và các ý kiến tham luận của đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.
3- Đại hội bầu ra … đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi đoàn …….. nhiệm kỳ 2013- 2014.
4- Giao cho BCH Chi đoàn ………..……. nhiệm kỳ 2013-2014 căn cứ nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

 

Rounded Rectangular Callout: Cờ ĐoànMarket

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
   
 
Bàn chủ tịch đoàn
  Text Box: Bàn thư ký
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Bàn làm việc của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, khách mời có khăn chải bàn và hoa, phòng Đại hội có thể trang trí một số khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động tuyên truyền…
 
Lưu ý: KHÔNG dùng băng dính dán lên bảng và đảm bảo vệ sinh nơi diễn ra đại hội.
 
 
Từ khóa: Đại hội

Những tin mới hơn

Những tin khác

 

Liên kết

HPU2

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về website này?

Tuyệt vời

Khá

Trung bình

Chấp nhận được

Ảnh nổi bật