15:42 ICT Thứ hai, 14/06/2021

Liên kết

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Báo Giáo dục Thời đại online
Thành Đoàn Hà Nội

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3676

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1885489

Trang chủ » Văn bản nội bộ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

Thứ năm - 09/02/2012 11:55
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 25 KH/TNHN ngày 15/8/2011 và Hướng dẫn số 22 HD/TNHN ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XV;


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
***
Số: 106 KH/ĐTN
 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014
 
          Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 25 KH/TNHN ngày 15/8/2011 và Hướng dẫn số 22 HD/TNHN ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XV; Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
1.1. Thời gian: Tháng 4 năm 2012
1.2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2. Nội dung Đại hội
2.1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2012) và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014.
2.2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV.
2.3. Bầu Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014.
2.4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

3. Chương trình Đại hội
3.1. Phiên nội bộ
- Thời gian: Buổi sáng (Hoặc buổi  tối).
- Nội dung chính:
+ Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
+ Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.
+ Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.
+ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu.
+ Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XV.
+ Tổ chức bầu cử Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XIV.
+ Bế mạc phiên nội bộ.
+ Mời Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI ở lại dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành bầu: Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư.

3.2. Phiên công khai
- Thời gian: Buổi chiều (Hoặc buổi sáng)
- Nội dung chính:
+ Trình bày báo cáo chính trị của Đại hội.
+ Tham luận.
+ Khen thưởng.
+ Phát biểu của lãnh đạo Thành Đoàn và Đảng ủy trường.
+ Báo cáo kết quả bầu cử và phân công Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014.
+ Trình bày Nghị quyết của Đại hội.
+ Bế mạc Đại hội.

4. Đại biểu Đại hội
- Đại biểu bầu từ các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc: 160
- Đại biểu đương nhiên: 23
- Đại biểu chỉ định.

5. Số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu
- Đoàn chủ tịch: 3 đồng chí.
- Đoàn thư ký: 2 đồng chí.
- Ban thẩm tra tư cách đại biểu: 12 đồng chí.
- Ban kiểm phiếu: 21 đồng chí.

6. Tiến độ triển khai
- Từ 10/2 đến 10/3/2012:
+ Xây dựng kê hoạch tổ chức Đại hội, Đề án Nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội;
+ Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội;
+ Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị gửi các Liên chi đoàn đóng góp ý kiến.

- Từ 11/3 đến 05/4/2012:
+ Phân bổ đại biểu Đại hội;
+ Triển khai quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014;
+ Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp.
+ Phân công chuẩn bị các tham luận.

- Từ 06/4/2012 đến Đại hội:
+ Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện;
+ Tiếp tục thực hiện quy trình công tác nhân sự;
+ Báo cáo các nội dung chuẩn bị Đại hội với Đảng ủy và Thành Đoàn;
+ Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị Đại hội.

7. Cơ sở vật chất, tài chính cho Đại hội
               Tham mưu với Ban Giám hiệu chỉ đạo các đơn vị trong Trường phối hợp, giúp đỡ Đại hội về cơ sở vật chất đồng thời cấp kinh phí tổ chức Đại hội.

              Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2014. Ban Chấp hành Đoàn trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội./.

 
Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy, BGH (để báo cáo);
- Thành Đoàn Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VPĐ.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Cao Bá Cường
 
 
 
 
 
 
 
Từ khóa: Kế hoạch

Những tin mới hơn

Những tin khác

 

Liên kết

HPU2

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về website này?

Tuyệt vời

Khá

Trung bình

Chấp nhận được

Ảnh nổi bật